Current Member

Showing results in 'Profiles'. Show all posts
Shih-Hsuan   Chou

Shih-Hsuan Chou

Undergraduate student , NTU

Quantum Computer Team

Dr. Sumit   Goswami

Dr. Sumit Goswami

Postdoc.

Quantum Computer team

Yu-Yang  Hong

Yu-Yang Hong

Graduate student, NTU

Quantum Memory Team

Dr. Ya-Fen  Hsiao

Dr. Ya-Fen Hsiao

Postdoc.

Quantum Computer team

 Dong-Jyun  Hsieh

Dong-Jyun Hsieh

Master student, NTNU

Quantum Memory Team

Yi-Syuan  Jhao

Yi-Syuan Jhao

Master student, NTNU

Quantum Memory Team

Fang-Yu  Lee

Fang-Yu Lee

Graduate student, NTU

Quantum Computer Team

Yong-Cheng  Lin

Yong-Cheng Lin

Graduate student, NTU

Quantum Computer Team

Tsai-Ni  Wang

Tsai-Ni Wang

Ph.D Candidate, NTU

Quantum Computer Team